معرفی برترین های دبیران
 
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
سرکار خانم مقیسه
 
 
سرکار خانم حسینی
 
 
سرکار خانم هوشیار
 
 
 
     
 
     
معرفی برترین های دانش آموزان
 
 
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
حانیه بیات
 
 
 
 
 
 
" برترین های آموزشی "
 
 
 پایه هفتم ‌: هانیه سادات علوی مقدم
                        سارا اسماعیلی
  
                        مریم گمینی
 
 
 پایه هشتم : یاسمین حبیب الهی
                      نرگس سمواتی
 
 
 
 
پایه نهم : مهلا سراج
                            نیلوفر کرمی